Spolupracujeme


 

 • s rodiči dětí
 • se ZŠ Březnice
 • se ZUŠ Březnice
 • s RC Pampeliška Březnice
 • se Sportcentrem Vitality
 • s odborem kultury MěÚ Březnice
 • s okolními MŠ
 • s pediatrem
 • s logopedem
 • s malými divadelními a jinými kulturně zaměřenými společnostmi
 • s centrem ekologické výchovy Ochrany přírody ČR