Školní jídelna


 

Aktuální jídelní lístek:


 Jídla obsahují alergeny, čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla. Seznam alergenů naleznete v sekci Informace ke stravování.
Jídlo připravil: Bubeníková Jana za 1.MŠ
HPŠJ: Nováková Jana
Změna JL vyhrazena.
Polední svačina se nemusí shodovat s odpolední.
Za jídlo, které si rodiče odnášejí domů (svačinky po obědě, obědy při náhlé nemoci, atp.) ručí rodiče – JE URČENO K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ BEZ UCHOVÁNÍ.