Informace ke stravování


 

Výše jednorázové jistiny je 1 000,-Kč, po ukončení docházky do MŠ Vám záloha bude vrácena na Váš účet. Tuto částku lze uhradit jednorázovým příkazem v bance.
Stravné je placeno měsíčně tak, že z Vašeho účtu je odečtena částka za stravované dny v předchozím měsíci (v měsíci říjnu za září apod.). Stravné se odečítá mezi 15. – 20. dnem v měsíci, je nutné mít peníze na účtu. Potřebuji Vaše č. účtu vyplnit v přihlášce na stravování.

Denní sazba:

  • za přesnídávku 11,- Kč
  • za oběd 23,- Kč
  • za svačinu 11,- Kč

Celkem: 45,- Kč

Celodenní stravování činí 45,- Kč. Maximální možný měsíční poplatek za celodenní stravování dosahuje výše 1 035,- Kč.

Děti, které dovršily 31. 8. daného roku šesti let věku (odložená školní docházka) platí za celodenní stravování 46,- Kč. Maximální poplatek 1 058,-Kč .

Denní sazba:

  • za přesnídávku 11,50 Kč
  • za oběd 23,50 Kč
  • za svačinu 11,- Kč

Celkem: 46,- Kč

Uvedené sazby platí rodiče v plné výši, slevy právní předpisy neumožňují.
Pro zařazení dítěte do stravování v MŠ je nutné včas odevzdat přihlášku ke stravování.

Případné další informace podává vedoucí ŠJ 1.MŠ Březnice nebo paní ředitelka Jaroslava Zelenková.

V Březnici 1. 4. 2022
Jana Nováková
vedoucí ŠJ