Informace ke stravování


 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Od 1. 9. 2019 dochází k navýšení úhrady za stravování.

Děti do šesti let věku (nemají odloženou školní docházku) z 30,- Kč na 35,- Kč.
Děti s odloženou školní docházkou z 31,- Kč na 36,- Kč.
Děti s polodenním stravování z 24,- Kč na 28,- Kč.

Pokud máte na povolení k inkasu nastavený limit, překontrolujte si a popřípadě zvyšte částku.
Stravné by vám neprocházelo.

V Březnici 1. 9. 2019
Jana Nováková
vedoucí ŠJ