Úřední deska


 

K O N K U R Z

na pracovní místo ředitele/ředitelky
1. mateřská škola Březnice, příspěvková organizace,
sídlem Březnice, 9. května 510

Zřizovatel – město Březnice ve smyslu § 166 odst. 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky 1. mateřská škola Březnice, příspěvková organizace, sídlem Březnice, 9. května 510.
 
Bližší informace ke stažení ve formátu PDF.