Home


 

Naše mateřská škola, které samy děti vymyslely název „Klubíčko“, se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje, v malém městě Březnici, v ulici 9. Května v čísle popisném 510. Ve dvou třídách mateřské školy s heterogenním složením třídních kolektivů se každoročně může setkávat 56 dětí.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, tj. vést k aktivnímu poznávání, podporovat chuť k učení a zájem poznávat nové a objevovat neznámé, umožnit porozumět věcem a jevům kolem sebe, rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se a přizpůsobovat se. Naší snahou je vytvořit dětem základy pro celoživotní vzdělávání.

1. mateřská škola BřezniceVeškeré pracovní aktivity všech zaměstnanců školy směřují k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené.

Jako velmi důležitou vnímáme spolupráci s rodiči. Prostřednictvím individuálních rozhovorů i společných schůzek se snažíme odkrývat a řešit problematiku optimálního individuálního rozvoje dětí. Rodiče jsou naším nepostradatelným pomocníkem i při zajišťování provozu mateřské školy (sponzorská a brigádnická pomoc).

Tradicí se již také stala spolupráce s jinými institucemi, zařízeními a zájmovými organizacemi v blízkém i širším okolí (např. ZŠ Březnice, ZUŠ Březnice, RC Pampeliška Březnice, odbor kultury MěÚ Březnice, okolní MŠ, pediatr, logoped, malé divadelní společnosti, Sportcentrum Vitality Březnice, centrum ekologické výchovy Ochrany přírody ČR apod.).

V účelově postavené přízemní budově s podkrovním, původně služebním bytem byl zahájen provoz v roce 1960 a jen s drobnými úpravami sloužila svému účelu až do června 2009. Během prázdninových měsíců zmíněného kalendářního roku byla modernizována školní kuchyně a v následujících letech prošlo modernizací sociální zařízení pro děti, provedena byla výměna střešní krytiny a oken v celé budově, zateplen obvodový plášť budovy spolu s vytvořením nové fasády celého objektu. Vyvrcholením rozsáhlé údržby byla v roce 2014 revitalizace školní zahrady, jež má nyní podobu přírodní zahrady.

 

Identifikační údaje

Název a adresa organizace:

1.mateřská škola Březnice
9.Května 510
262 72 Březnice

Tel.: +420 318 682 206
Mobil: +420 601 103 996
E-mail: ms1breznice@volny.cz
Web: www.1ms-breznice.cz

IČO 75034778
datová schránka wffmvyh

Zřizovatel školy: Město Březnice, Náměstí 11, 262 72 Březnice
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Zelenková

Mateřská škola je samostatným zařízením s právní subjektivitou od 1. 1. 2003.

1. MŠ Březnice - prázdninový provoz 2024