Aktuality


 

1. mateřskou školu Březnice otevíráme 18. května 2020 v běžné provozní době!

 


V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření si dovoluji požádat o vyjádření Vašeho názoru na následující otázky:
1. Po obnovení provozu MŠ bude mé dítě docházet do MŠ – ano x ne
2. Vyhovovalo by nám obnovení provozu od: 18.5.2020 nebo 25.5.2020

Prosím o odpověď do pátku 8.5.2020:
– SMS na číslo 601 103 996 nebo e-mailem na ms1breznice@volny.cz

Děkuji všem za spolupráci a přeji příjemné dny.
Jaroslava Zelenková


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Informace se vztahují na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
– Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
– Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
– Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
– Do MŠ si děti nenosí žádné hračky z domova.

V prostorách mateřské školy
– Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
– Při vstupu do budovy MŠ doprovázející osoba použije dezinfekci na ruce, která je v zádveří k dispozici.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
– V šatně budou děti převlečeny do oblečení, které budou mít jen na pobyt ve třídě (např. tričko, legíny, kalhoty, tepláky), na pobyt venku budou mít jiné kalhoty či tepláky než ve třídě.
– Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ.

Ve třídě
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
   b) při protinádorové léčbě,
   c) po transplantaci orgánů, nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy
předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
– písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
– písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Formulář ke stažení zde: Čestné prohlášení.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.Vážení rodiče,
v souvislosti se současnou mimořádnou situací a v reakci na podnět z rodičovských řad nabízíme herní aktivity, které by mohly doplnit váš společný čas s dětmi.
Nejedná se o žádné úkolování, záleží jen na vás, zda budete chtít společně se svými dětmi nabízené náměty využít a v jaké míře.
Procvičovací program vychází z našich týdenních plánů aktivit. Jde o čtyři tématické bloky, které bychom zařadily do činnosti v MŠ v následujících čtyř týdnech – Velikonoce, Jarní zahrada, Zvířátka na jaře, Čarodějnice. Každý blok obsahuje náměty na dny v týdnu. Navíc je připojen jeden soubor s nápady na herní aktivity v přírodě.
V případě, že vás naše nabídka osloví, přejeme všem hodně příjemných zážitků při jejím uskutečňování.
Pokud zaznamenáte některou činnost dětí fotograficky, budeme rády, když se s námi o fotografie podělíte. Využily bychom je do naší každoroční školkové fotoknihy.

Další inspirace naleznete např. na stránkách:

A teď pár slov našim dětem…

Milé děti,
zatím se nemůžeme setkávat ve školce, ale můžete si „na školku“ zahrát doma se svými rodiči nebo sourozenci. Nápady „jak na to“ jsme pro vás připravily. Třeba samy vymyslíte ještě další. Užijte si při hře hodně zábavy.
Až se zase sejdeme ve školce, budete nám moci o hrách vyprávět. Možná, že nás i překvapíte a přinesete nám ukázat, co jste vytvořily.

Těšíme se na naše společné hraní ve školce!
Vaše paní učitelky.

Témata domácího procvičování:

Velikonoce

1ms-dp-velikonoce-01.pdf
1ms-dp-velikonoce-02.pdf
1ms-dp-velikonoce-03.pdf
1ms-dp-velikonoce-04.pdf
1ms-dp-velikonoce-05.pdf

Jarní zahrada

1ms-dp-jarni-zahrada-01.pdf
1ms-dp-jarni-zahrada-02.pdf
1ms-dp-jarni-zahrada-03.pdf
1ms-dp-jarni-zahrada-04.pdf
1ms-dp-jarni-zahrada-05.pdf

Zvířátka na jaře

1ms-dp-zviratka-na-jare-01.pdf
1ms-dp-zviratka-na-jare-02.pdf
1ms-dp-zviratka-na-jare-03.pdf
1ms-dp-zviratka-na-jare-04.pdf
1ms-dp-zviratka-na-jare-05.pdf

Čarodějnice

1ms-dp-carodejnice-01.pdf
1ms-dp-carodejnice-02.pdf
1ms-dp-carodejnice-03.pdf
1ms-dp-carodejnice-04.pdf
1ms-dp-carodejnice-05.pdf
1ms-dp-carodejnice-pohadka.pdf

DALŠÍ NÁMĚTY NA „DOMÁCÍ ŠKOLIČKU“:

Cvičení – Pozdrav slunci
Cvičení – Sluníčková pohádka
Kamínkování
Kreslíme berušku s básničkou
Nápady a hry
Skákaní panáka
Školka s míčem o zeď
Ruční výroba – Kytička