1.MŠ Březnice
 Home | Aktuality | ŠVP | Školní řád | Školní jídelna | Fotogalerie | Klubíčkoviny | Ke stažení | Kontakt

Vítáme Vás na stránkách

1. mateřské školy Březnice

1. mateřská škola Březnice

Naše 1. mateřská škola Březnice - "Klubíčko“ (neoficiální pojmenování, které si vymyslely samy děti), se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje, v malém městě Březnici, v ulici 9.května 510.

Účelově postavená přízemní budova s podkrovním, původně služebním bytem, zahájila provoz v roce 1960 a jen s drobnými úpravami slouží svému účelu až do současné doby.

Ve dvou třídách mateřské školy s heterogenním složením dětí se každoročně setkává 56 kamarádů. Provoz zajišťuje 8 zaměstnanců, 4 pedagogické pracovnice a 4 provozní pracovnice v pracovních úvazcích daných krajskými normativy.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy (vést k aktivnímu poznávání, podporovat chuť k učení a zájem poznávat nové a objevovat neznámé, umožnit porozumět věcem a jevům kolem sebe, rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se a přizpůsobovat se). Naší snahou je tvořit dětem základy pro celoživotní vzdělávání.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Hra otevírá vrátka do světa“, vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme standardní péči i doplňkové aktivity (sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a děti, předplavecký výcvik, jazykové chvilky se cvičením správné výslovnosti – ve spolupráci s logopedem, výlety – pěší, na kolech apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme situační (prožitkové) učení s důrazem na rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznávání.

Veškeré pracovní aktivity všech zaměstnanců mateřské školy směřují k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené.

Jako velmi důležitou vnímáme spolupráci s rodiči. Prostřednictvím individuálních i společných schůzek se snažíme odkrývat a řešit problematiku optimálního individuálního rozvoje dětí. Rodiče jsou rovněž naším nepostradatelným partnerem při zajišťování provozu mateřské školy.

Tradicí se již také stala spolupráce s jinými institucemi, zařízeními a zájmovými organizacemi v blízkém i širším okolí (např. se ZŠ Březnice, se ZUŠ Březnice, s okolními MŠ, s MěKZ, s malými divadelními společnostmi, se SPCCH apod.).

Zřizovatelem naší mateřské školy je Město Březnice.


 Doporučit stránky