Úřední deska


 

Schůzka s rodiči

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 15:30 hod. se koná schůzka s rodiči všech dětí docházejících do MŠ (v 1.třídě).

Program

   1. Organizační záležitosti týkající se provozu MŠ.
   2. Seznámení s plánem práce MŠ pro šk.rok 2018/19.
   3. Činnost SRPŠ při 1.MŠ.
   4. Náměty a připomínky rodičů k činnosti MŠ.