Úřední deska


 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Seznam dětí přijatých do 1.MŠ Březnice – školní rok 2020/2021 podle registračních čísel:


1, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25


Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve čtvrtek 25.6.2020 v 15.00 hod. v MŠ.

Program:
a) předání dokumentů k vyplnění před nástupem dítěte do MŠ;
b) informace k provozu MŠ.

Prosíme rodiče o písemné potvrzení účasti na informativní schůzce prostřednictvím e-mailu (ms1breznice@volny.cz), nebo SMS (601 103 996).