Akce a aktivity


 

Akce MŠ v období březen – duben 2019

Březen:

1. 3.
– „Průzkumníci v Austrálii“ – muzikálové představení pro děti v MŠ (divadlo Letadlo)
5. 3.
– vystoupení břichomluvce v MŠ (náhradní termín lednové akce)
19. 3.
– návštěva dětského oddělení knihovny v MŠ
27. 3.
– sportování ve Vitality
 

Duben:

9. 2.
– vystoupení skupiny dětí na slavnostní schůzi SZP v KD v Březnici
12.-19. 2.
– velikonoční tradice a zvyky v MŠ + velikonoční jarmárek
24. 2.
– sportování ve Vitality
25. 2.
– „Bezpečnost na silnici“ – vzdělávací program v MŠ
29. 2.
– „Čarodějnice“ – společná akce s rodiči na školní zahradě